เกี่ยวกับเรา


"เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี C.K.A. ACCOUNTING AND LAW CO., LTD.
ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจใช้บริการของ CKA 
CKA จะทุ่มเทการทำงานและปรับปรุงพัฒนาระบบการทำงานเพื่อการบริการที่ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ"

      
     Corporate Profile

บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (C.K.A. Accounting and Law Co.,Ltd.)  ก่อตั้งวันที่ 22พฤษภาคม 2543  บริหารงานโดยคุณชนิกา เชาวนปรีชา (Ms. Chanika Chaovanapricha) Managing Director of CKA Group ให้บริการรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ่นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติ รับทำบัญชีและตรวจสอบบัญชีบริษัทและห้างหุ่นส่วนจำกัด โดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้  มีประสบการณ์และความชำนาญในงานที่ให้บริการแต่ละด้านโดยตรง โดยเน้นคุณภาพ ความสำเร็จ รวดเร็วของการให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยวิธีการและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อสร้างความรวดเร็ว ถูกต้องในการให้บริการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าและคุ้มกับค่าบริการอย่างแท้จริง

                      บริษัท  ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด เป็นองค์กรที่มีความมั่นคง มีบุคลากร ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูง ตลอดปีจะมีการพัฒนาทีมงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการบริการที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย และทันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา


                

               
      
      
C.K.A. Accouting and Law Co.,Ltd.

ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

สนทนาสดผ่านทาง    LINE    และ FACEBOOK CKA  ได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ

พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย
    

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-862-2727 www.cka.co.th

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น