ต่อใบอนุญาตทำงาน(Work permit) ขอวีซ่าไทย(Visa)
ขอใบอนุญาตทำงาน และต่อวีซ่า ( WORK PERMIT / VISA )

CKA Accounting and Law Co.,Ltd. เป็น ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าให้กับชาวต่างชาติที่ ต้องการทำงานในประเทศไทย เปลี่ยนประเภทวีซ่า หรือเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา และต่อวีซ่าให้ชาวต่างชาติทุกประเภท ด้วยประสบการณ์การทำงานให้กับชาวต่างชาติจากหลากหลายประเทศตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า   20 ปี ทำให้ทีมงาน CKA เป็นทีมงานมืออาชีพ ที่มีความรู้ ความสามารถและมีความชำนาญในการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานและการดำเนินงานตามกฎระเบียบข้อกฎหมายพร้อม กับการรักษาความลับของลูกค้า ทำให้CKAเป็นที่ยอมรับของลูกค้าชาวต่างชาติ และบริษัทชั้นนำด้วยดีตลอดมา

 
บริษัท ซี.เค.เอ.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (CKA Accounting and Law Co.,Ltd.) ให้ บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าแบบครบวงจรให้กับชาวต่างชาติหลากหลาย เชื้อชาติ ที่ต้องการทำงานและต้องการอยู่ในประเทศไทย ซึ่งในปัจจุบัน CKA รับผิดชอบดูแลอยู่มากกว่า 300 บริษัท และดูแลชาวต่างชาติมากกว่า 1,000 ท่าน ถ้าหากท่านสนใจในบริการ สามารถปรึกษาได้โดยไม่คิดค่าบริการ   นอกจากนี้ CKA ยัง มีบริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขอใบอนุญาตนำเที่ยว จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนแปรสภาพจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นบริษัทจำกัด และรับตรวจสอบบัญชี ฯลฯ


C.K.A. Accounting and Law Co.,Ltd. รับขอใบอนุญาตทำงานและต่อวีซ่าของชาวต่างชาติแบบครบวงจร รับทำ work permit visa  ต่อใบอนุญาตทำงาน  ขอwork permit ต่อwork permit  รับขอใบอนุญาทำงาน ราคา 7,990 บาท ต่อวีซ่า ต่อวีซ่าไทย ขอ visa รับขอวีซ่าชาวต่างชาติ ขอวีซ่าทำงาน  ต่อวีซ่าธุรกิจ  Thailand visa ขอต่อวีซ่า Visa Thailand ต่อวีซ่าทำงาน(Non-B Visa) ขอวีซ่าไทย ราคา 7,500 บาท เปลี่ยนประเภทวีซ่าไทย เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยว เป็น วีซ่า Non-O / วีซ่า NOn-B (วีซ่าทำงาน) ราคา 18,900 บาท  


        


 • ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
 • ต่อใบอนุญาตครบปี
 • เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
 • แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
 • ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
 • ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
 • ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
 • After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
 • Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
 • Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
 •  

  บริการและอัตราค่าบริการขอ/ต่อ ใบอนุญาตทำงานและวีซ่า
  1.      ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน + วีซ่า 1 ปี
  สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  15,400 บาท
  สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง   16,400บาท
  สำหรับธุกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ค่าบริการเพียง 17,000บาท
  2.     ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ + วีซ่า 1 ปี
  สำหรับ Group A (One Stop Services) ค่าบริการเพียง  15,800 บาท
  สำหรับ Group B, C (ดินแดง + ตม.ศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ) ค่าบริการเพียง  17,000 บาท
  สำหรับธุกิจที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI ค่าบริการเพียง 17,800 บาท
  3.     ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ + วีซ่า 1 ปี
  ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง  15,800 บาท
  4.     ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทน + วีซ่า 1 ปี
  ยื่นที่ศูนย์ One Stop Services ค่าบริการเพียง  15,40บาท
  5.     เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
  จากวีซ่าท่องเที่ยว /Transit Visa /  ผ.30 เป็น Non-B, Non-Oค่าบริการเพียง  18,900 บาท

  บริ

  ลำดับ
  ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
  ค่าบริการ (บาท)
  W1
  ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ดินแดง)
  8,500
  W2
  ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ดินแดง)
  7,900
  W3
  ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (ที่One Stop Services)
  7,900
  W4
  ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (ที่ One Stop Services)
  7,500
  W5
  ขอใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนฉบับใหม่ 1 ปี (ที่ One Stop Services)
  7,900
  W6
  ต่อใบอนุญาตทำงานสำนักงานผู้แทนและรายงานผลประจำปี 1 ปี
  (ที่ 
  One Stop Services)
  7,500
  W7
  ขอใบอนุญาตทำงานฉบับใหม่ 1 ปี (BOI)
  8,900
  W8
  ต่อใบอนุญาตทำงาน 1 ปี (BOI)
  8,500
  W9
  เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มที่อยู่ ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน
  ประเภทการทำงาน ท้องที่การทำงาน ประเภทกิจการ
  3,500
  W10
  แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
  2,900
  W11
  รายงานผลการทำงานในรอบปี
  3,800
  W12
  ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ)
  12,000
  W13
  ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (สมุทรปราการ)
  11,000
  W14
  ขอใบอนุญาตทำงานใหม่ (นนทบุรี)
  12,000
  W15
  ต่อใบอนุญาตทำงานใหม่ 1 ปี (นนทบุรี)
  11,000


  ลำดับ
  VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
  ค่าบริการ (บาท)
  V1
  ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก
  ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ)
  8,500
  V2
  ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี  (ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะ)
  8,500
  V3
  ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (เจ้าหน้าที่ไปพร้อมกับลูกค้าชาวต่างชาติในครั้งแรก)
  ที่ศูนย์ One Stop Services
  7,900
  V4
  ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (ที่ศูนย์ One Stop Services)
  7,900
  V5
  ขอวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี (ปีแรก) (ที่ศูนย์ One Stop Services)
  7,900
  V6
  ต่อวีซ่าทำงานสำนักงานผู้แทน 1 ปี  (ที่ศูนย์ One Stop Services)
  7,900
  V7
  ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก)  (BOI)
  8,900
  V8
  ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (BOI)
  8,500
  V9
  วีซ่าติดตามครอบครัว (สำหรับคู่สมรส 5,900/ท่าน, สำหรับบุตร 3,500/ท่าน)
  7,500
  V10
  ขอวีซ่าบั้นปลาย / วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์ (ครั้งแรก)
  7,900
  V11
  ต่อวีซ่าบั้นปลาย/ วีซ่าแต่งงาน / วีซ่านักศึกษา / วีซ่าอาจารย์  1 ปี
  7,500
  ลำดับ
  VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
  ค่าบริการ (บาท)
  V12
  ต่อวีซ่านักท่องเที่ยว / ผ.15 / ผ.30
  6,900
  V13
  รายงานตัวการอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
  2,500
  V14
  เปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  3,500
  V15
  ย้ายตราประทับวีซ่าเข้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  3,500
  V16
  แก้ไขตราประทับวีซ่า
  3,500
  V17
  Single Re-Entry Visa  ขอกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกครั้ง
  2,800
  V18
  Multiple Re-Entry Visa  ขอกลับมาในราชอาณาจักรหลายครั้ง
  2,800
  V19
  ยกเลิก Non-Immigrant Visa (Non-B)
  2,800
  V20
  ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (สมุทรปราการ)
  12,000
  V21
  ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (สมุทรปราการ)
  11,000
  V28
  ขอวีซ่าทำงาน 1 ปี (ปีแรก) (นนทบุรี)
  12,000
  V29
  ต่อวีซ่าทำงาน 1 ปี (นนทบุรี)
  11,000  ลำดับ
                      VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)                                  ค่าบริการ (บาท)

  เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราหรือเปลี่ยนประเภทวีซ่า
  V22


 • เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)
 • 18,900
  V23


 • เปลี่ยนวีซ่าจากวีซ่าท่องเที่ยว เป็นวีซ่า Non-O
 • 18,900
  V24


 • เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็น วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)
 • 18,900
  V25


 • เปลี่ยนวีซ่าจาก ผ.30 เป็นวีซ่าNon-O
 • 18,900
  V26


 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa  เป็นวีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)
 • 18,900
  V27
 • เปลี่ยนวีซ่าจาก Transit Visa  เป็นวีซ่า Non-O
 • 18,900

  หมายเหตุ :
  - ค่าบริการข้างต้นไม่รวมค่าธรรมเนียมรัฐบาล
  - ค่าบริการข้างต้นสำหรับการบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ ค่าบริการในพื้นที่ปริมณฑล และ ต่างจังหวัด
  กรุณาสอบถามที่ CKA โทร. 0-2862-2727 (7คู่สาย)  , www.cka.co.th

  *******************************************************************************************************************                  

                  

  ----------------------------------------------------------------------------------

  ถาม-ตอบ ทุกปัญหาด้านจดทะเบียนธุรกิจ / ขอใบอนุญาตทำงาน / ต่อวีซ่า 

  สนทนาสดผ่านทาง    LINE    และ FACEBOOK CKA  ได้แล้ววันนี้

  ท่านสามารถรับรู้ข่าวสาร การupdate ส่วนลดบริการด้านต่างๆ

  พร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมาย